Til hovedinnhold

Synstap og overgang til barnehage

Forbered barnehagestarten for blinde og svaksynte barn i god tid. Da er det lettere å legge til rette for trivsel og inkludering.

Barnehagen må tilrettelegge for en god start. Hovedregelen er at barnet skal tilbringe mest mulig tid sammen med andre barn.

Noen ganger er det behov for å skjerme barnet og ha et eget rom for lek og samvær med voksne og færre barn. Slik blir tilvenningen til barnehagens øvrige aktiviteter mer gradvis.

Bli kjent med barnet

Hvis en av barnehagens pedagoger skal ha et spesielt ansvar for å følge opp barnet, bør pedagogen bli kjent med barnet og familien allerede før oppstart.

Velg en rolig oppstartsperiode

Barn med nedsatt syn trenger ekstra tid og hjelp til å gjøre seg kjent og utforske nye miljøer.

Det er en fordel hvis barnet starter i barnehagen når det er få barn der. Slik blir det lettere å få oversikt og orientere seg.

Det er en god investering å bruke tid på å la barnet bli fortrolig med omgivelsene både inne og ute. Ta barnet med rundt. La det ta på ting. Si hva som finnes i omgivelsene hvis barnet trenger det.

Fysisk tilrettelegging

Fysiske omgivelser bør i størst mulig grad tilrettelegges før barnet begynner.

Les mer om fysisk tilrettelegging i barnehagen.

Et godt lydmiljø

Et godt lydmiljø er viktig for barn med synsnedsettelse.

Det er viktig å redusere støy fra lydkilder som kjøkkenmaskiner, ventilasjonsanlegg og vifter. Det er også en fordel om det finnes et egnet rom der barnet kan trekke seg tilbake og leke skjermet sammen med andre barn.

Les mer om å tilrettelegge lydmiljøet.

Tjenester fra Statped

Statped tilbyr kartlegging av synsfunksjon, kurs og veiledning. Les mer om tjenester fra Statped.

NAV Hjelpemiddelsentral kan utrede barnets behov for hjelpemidler i barnehagen.