Til hovedinnhold

Fysisk tilrettelegging for elever med synshemninger

Synshemmede må kunne bevege seg fritt rundt på skolen og delta i skolehverdagen på lik linje med andre elever.

Synshemmede har ulike behov for tilrettelegging av rom og omgivelser. Gjør en individuell vurdering når du tilrettelegger for en elev som er synshemmet.

Egne erfaringer

Det er nyttig å la en synspedagog observere eleven når han beveger seg rundt i skolemiljøet. La eleven forklare hvor og hvordan det trengs spesiell tilrettelegging.

En trapp kan for eksempel merkes på ulike måter:

 • taktilt (for eksempel ved gummi- eller metallknotter på gulvet)
 • visuelt
 • med et kraftig gelender som har kontraster mot trappetrinn og vegg

Tilsvarende kan en elev trenge lysskjerming fordi vinduet blender ham, mens en annen ikke har problemer med lyset.

Tilrettelegge skolebygget

 • jevn belysning i klasserom og skolens ganger
 • unngå blending, for eksempel ved store vindu i enden av korridorer
 • vinduer i klasserommet bør ha gardiner eller persienner
 • det bør være sammenhengende rekkverk i trappoppganger
 • taktil eller visuell merking på dører til klasserom og toalett
 • vegger, rekkverk og søyler må ha gode kontraster mot omgivelsene
 • glassdører må være markert
 • taktil markering i heis; punktskrift eller annen markering
 • fjerne mulige hindringer i ganger som søppelbøtter og skolesekker
 • unngå eller merke søyler og skilt som kan skape kollisjoner
 • god belysning i skolegården

Tilrettelegge klasserommet

 • alt må ha sin faste plass
 • bord og stoler må settes på plass etter timen
 • ha orden på skolesekker og ytterklær
 • pass på at ingen ting blir liggende på gulvet
 • lavt støynivå i timene

Les om å tilrettelegge lydmiljøet for synshemmede.

Eleven må bli kjent

Eleven må få erfare og lære hvordan det fysiske miljøet på skolen er. Han må kjenne skolen og uteområdene for å kunne bevege seg trygt.

Friminuttene kan være spesielt utfordrende for synshemmede. Mange elever, mye aktivitet, støy og fri lek kan gjøre utemiljøet krevende.