Til hovedinnhold

Kurs for elever med synsvansker

Statped arrangerer kurs med ulike tema og for ulike klassetrinn. De fleste kursene har en varighet på tre til fire dager.

Parallelt med elevkursene blir det som regel arrangert lærerkurs og kurs for foreldre/foresatte.

Det er PPT som søker om kurs fra Statped.

Kursene blir annonsert i kurskalenderen.