Til hovedinnhold

Rett til ekstra opplæring

En elev som er sterkt svaksynt eller blind, har rett til ekstra opplæring. Denne opplæringen kommer i tillegg til de øvrige timene eleven har på skolen.

Rettighetene inngår i opplæringsloven § 2-14 og § 3-10 og gjelder for grunnskole og videregående opplæring. Opplæringen omfatter

Antall timer

Elever i grunnskolen har rett til inntil 1525 timer til slik opplæring. Elever i videregående skole har rett til inntil 456 timer i tillegg til den ordinære timerammen.

Ikke spesialundervisning

Opplæring etter § 2-14 og § 3-10 regnes ikke som spesialundervisning. Derfor kan en elev med nedsatt syn ha rett både til ekstra opplæring og til spesialundervisning.

Spesielt for videregående skole

Synshemmede elever kan søke inntak i videregående skole på særskilte vilkår, basert på sakkyndig vurdering fra PPT.

Elever som har rett til spesialundervisning, har rett til to ekstra år i videregående skole hvis det er nødvendig for å nå opplæringsmålene, til sammen fem år.

Før fylkeskommunen gjør vedtak om utvidet opplæringstid, skal det foreligge en sakkyndig vurdering fra PPT.

Nødvendig opplæring

Tilrettelegge opplæringen