Rett til ekstra opplæring | www.statped.no

Rett til ekstra opplæring

En elev som er sterkt svaksynt eller blind, har rett til ekstra opplæring. Denne opplæringen kommer i tillegg til de øvrige timene eleven har på skolen.

Rettighetene inngår i opplæringsloven § 2-14 og § 3-10 og gjelder for grunnskole og videregående opplæring. Opplæringen omfatter

Antall timer

Elever i grunnskolen har rett til inntil 1525 timer til slik opplæring. Elever i videregående skole har rett til inntil 456 timer i tillegg til den ordinære timerammen.

Ikke spesialundervisning

Opplæring etter § 2-14 og § 3-10 regnes ikke som spesialundervisning. Derfor kan en elev med nedsatt syn ha rett både til ekstra opplæring og til spesialundervisning.

Spesielt for videregående skole

Synshemmede elever kan søke inntak i videregående skole på særskilte vilkår, basert på sakkyndig vurdering fra PPT.

Elever som har rett til spesialundervisning, har rett til to ekstra år i videregående skole hvis det er nødvendig for å nå opplæringsmålene, til sammen fem år.

Før fylkeskommunen gjør vedtak om utvidet opplæringstid, skal det foreligge en sakkyndig vurdering fra PPT.

 

Nødvendig opplæring

Utdanningsdirektoratet har utgitt en veileder om opplæring i punktskrift, mobilitet og tekniske hjelpemidler.

Her finner du veilederen

Tilrettelegge opplæringen

Veiledningsmateriellet gir råd til lærere om hvordan de kan tilrettelegge arbeidet med kompetansemål for elever som er blinde eller sterkt svaksynte.

Her finner du veilederen

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!