Synstap og overganger i skolen | www.statped.no

Synstap og overganger i skolen

Forbered overgangen i god tid når en som er synshemmet skal begynne på skolen eller bytte skole. Start allerede høsten før skolestart, og gjerne enda tidligere.

Overganger er viktige milepæler for alle. For barn og unge med synshemming, er overganger ekstra kritiske, noe som gjør dem mer sårbare.

Det er nødvendig å planlegge overgangen tidlig for å

  • forberede lærere gjennom kurs og veiledning
  • skaffe til veie ekstra timeressurser
  • sørge for fysisk tilrettelegging

Samarbeidsmøter

Forberedelsene bør innledes med samarbeidsmøter mellom foreldre, eleven, skolen, PPT og synspedagog.

Ved overgang fra barnehage til skole, bør noen fra barnehagen delta. Ved overgang mellom skoleslag, bør noen fra den gamle skolen delta.

Viktige tema for møtene er å avklare behovene for

  • å tilrettelegge i fag
  • tilrettelagte læremidler som lydbøker og bøker i punktskrift
  • opplæring etter §§ 2-14/3-10 og hvem som eventuelt gir opplæringen
  • synshjelpemidler

Det kan være nyttig for lærere ved den nye skolen å hospitere ved den gamle skolen.

Fysisk tilrettelegging

Fysisk tilrettelegging kan være nødvendig både ute og inne. Les mer om fysisk tilrettelegging for synshemmede elever. 

Eleven kan trenge opplæring i mobilitet for å ta seg fram på skolen og på skoleveien. Slik opplæring kan gjerne starte før sommerferien.

Videregående skole

Avklar så tidlig som mulig hvilken videregående skole eleven velger. Dette gjelder uavhengig av om eleven søker særskilt inntak. Avklar også utdanningsprogram og fag. Behov for fire eller fem år bør også drøftes så tidlig som mulig.

God start på ungdomsskolen med erfaringer fra barneskolen

Gode erfaringer og systematisk innsats gjør at Marley Maria (12) lærer og trives på barneskolen. Nå skal erfaringene sikre overgangen til ungdomsskolen.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Takk for din tilbakemelding!