Synstap og grunnleggende ferdigheter

Noen grunnleggende ferdigheter er nødvendige forutsetninger for læring og utvikling i skole, arbeid og samfunnsliv. 

Disse er å kunne lese, regne, uttrykke seg muntlig og skriftlig, og bruke digitale verktøy. Personer med synsvansker trenger gjerne tilrettelegging for å tilegne seg ferdighetene godt.

Tilrettelegge for elever med synsvansker

Tilrettelegge prøver og eksamener

Elever med synsvansker trenger tilrettelegging under prøver og eksamener. Skolen har ansvar for tilretteleggingen. 

Les om hvordan du tilrettelegger

Slik la rektor til rette

Lone skule har fleire blinde elevar. Rektor førebudde skulestart i god tid og sende mellom anna fleire lærarar på etterutdanning i punktskrift. Han lytta til ekspertane og følgde råd frå Statped.

Les reportasjen i StatpedMagasinet

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Takk for din tilbakemelding!