Til hovedinnhold

Synstap og digitale ferdigheter

Synshemmede elever trenger spesielt gode digitale ferdigheter.

Digitale ferdigheter er én av fem grunnleggende ferdigheter i Læreplanverket for Kunnskapsløftet. Se veileder om å nå kompetansemålene for elever med synsvansker.

Det er flere grunner til at elever med synshemning elever trenger gode digitale ferdigheter.

  • Å bruke hjelpemidler krever høy digital kompetanse.
  • Elevene må ha større digitale ferdigheter enn andre elever for å kunne bruke vanlige programmer, for eksempel for å søke fram informasjon på Internett.
  • Elevene må kunne bruke sin hjelpemiddelteknologi (som skjermlesere, forstørringsprogrammer) sammen med den ordinære teknologien.

Gir muligheter

I sum er det komplisert og tidkrevende for synshemmede å bruke teknologi i skolen. Teknologien er likevel et gode fordi den gir synshemmede unike muligheter for informasjonsinnhenting og kommunikasjon.

Les mer om syn og teknologi.

Et eksempel

Her er et eksempel på hvordan digitale ferdigheter gjør det mulig å nå et kompetansemål.

Etter 4. trinn skal elever kunne bruke bibliotek og Internett til å finne stoff til egen skriving.

De fleste elever kan enkelt ta seg rundt på biblioteket og finne stoff, eller de navigerer problemløst på ulike nettsider.

En elev som er synshemmet, trenger derimot gode digitale ferdigheter for å nå kompetansemålet. Eleven må lære følgende:

  • bruke skjermleserprogram for Internett
  • at en nettside består av ulike elementer, som lenker, overskrifter, bilder og innskrivingsfelt
  • bruke tastekombinasjoner og leselist for å navigere. Da må han også kunne både touchmetoden og funksjonene til leselisten
  • hvordan han mest effektivt finner det han søker etter på en nettside. Enten kan han bruke talesyntese eller samle lenker eller overskrifter i skjermleserprogrammet
  • strategier for å bruke nettsider som er dårlig universelt utformet. De mangler gjerne forklaringer på bilder og tydelig markering av overskrifter
  • markere tekst på nettsiden og lime den inn i programvare som brukes for å skrive

Tilrettelegge opplæringen

Teknologi og hjelpemidler