Til hovedinnhold

Lese med synet

Mange personer med synshemning leser vanlig tekst. Ofte må de forstørre teksten for å kunne lese den. Forstørringen avhenger av synsfunksjon.

Forstørring skjer ved å bruke

Nedsatt fart

Nedsatt syn gir ofte nedsatt lesefart, selv om vi bruker forstørringshjelpemidler. Det kan også gå ut over leseutholdenhet og lesekomfort. Alt dette må lærere må ta hensyn til.

God ergonomi

Det er viktig å legge til rette for god ergonomi. Husk også at det kan være nødvendig med hyppige pauser.

Alternative metoder

Tilpassinger i Windows

Windows har en rekke tilpasningsmuligheter beregnet på svaksynte. Tilpassingene kan være aktuelle for dem som har et moderat behov for forstørring, eller tilpasning av farger og kontraster.

Gå til veileder med tips om tilpassinger.