Til hovedinnhold

Lese punktskrift

Punktskrift er et skriftsystem som vi leser med fingertuppene. Elever får opplæring i punktskrift om de har så nedsatt syn at de ikke kan lese vanlig, visuell skrift.

Skriftsystemene for punktskrift og visuell skrift er vesentlig forskjellige. Punktskrift oppfattes også i en annen sans enn visuell skrift. Det kreves derfor andre strategier for avkoding og lesing. Les mer om punktskriftsystemet.

Når vi leser visuelt, oppfatter vi hele ord og flere ord om gangen. Med et raskt blikk kan vi få oversikt over hvordan teksten er satt opp på en side.

Den som leser punktskrift oppfatter tegnene sekvensielt ved å føre hendene over teksten med en jevn bevegelse. Leseflyt og funksjonalitet forutsetter gode avkodingsferdigheter og strategier for å arbeide effektivt med teksten.

Leseferdigheter

Det tar ofte lenger tid å utvikle leseferdigheter i punktskrift, enn å lære å lese visuelt. God leseutvikling forutsetter en systematisk, helhetlig opplæring hvor leseferdighetene sees i sammenheng med elevens modning og faglige utvikling.

Punktskriftlesere må ha god taktil diskrimineringsevne og funksjonell bruk av hender og fingre.

Det er også viktig å ha gode fonologiske ferdigheter og begrepsforståelse, slik det er for dem som leser visuell skrift.

Lesehastighet

Lesehastigheten varierer. Noen leser godt over 150 ord per minutt mens andre har lesehastighet i underkant av 30 ord per minutt.

Mange oppnår god funksjonalitet i arbeidet med tekster selv om de leser sakte. Da må de ha gode arbeidsstrategier, som blant annet innebærer memoreringsteknikker og å kunne ta notater.

Som hos seende elever, utvikles lesehastigheten gjennom leseglede, mestring og allsidig leseerfaring.

Rett til opplæring i punktskrift

Opplæring i punktskrift er avgjørende for at elever som er blinde og sterkt svaksynte skal kunne lese og uttrykke seg skriftlig.

Dette er en rettighet som er beskrevet i opplæringsloven § 2-14 (grunnskole) og § 3-10 (videregående skole).

Veileder

Det er skrevet en veileder om opplæring i punktskrift. Her finner du veilederen.

Les mer om å lære punktskrift.

Alternative metoder