Lese ved å lytte | www.statped.no

Lese ved å lytte

Noen synshemmede elever har stor nytte av å lytte når de lærer. Dette kaller vi auditiv lesing. Det skjer gjerne i kombinasjon med å lese vanlig tekst eller punktskrift.

Vi leser auditivt ved å bruke lydbok eller ved å bruke talesyntesen på datamaskinen. Lydbøker er mest egnet i typiske lesefag som samfunnsfag eller språkfag.

Alternative metoder

Lydbok passer ikke for alle. Noen har stor nytte av lyd, mens andre synes det er vanskelig å lære gjennom lyd.

Opplæring

Synshemmede bruker gjerne mer lydbøker etter hvert som lesemengden i skolefagene øker på mellomtrinnet og ungdomstrinnet.

For at lydbøker skal bli effektive, må eleven klare å finne fram til rett sted i boken. Eleven trenger derfor systematisk opplæring i å bruke lydboka effektivt.

Tips til videre lesing
 

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!