Til hovedinnhold

Geometri for blinde

Blinde og sterkt svaksynte elever blir ikke minnet om geometriske former gjennom ting de ser rundt seg. Derfor er det viktig at de får erfaringer med konkreter for å forstå begrepene.

Dt er også viktig å knytte geometriske begrep til dagliglivet, for eksempel former på bord, dører, tallerkener og kopper.

Mangekanter og romfigurer

Du kan lage dynamiske modeller. Lag en firkant ved å tre tråd gjennom et sugerør. Se tips på matematikksenteret.no

Bruk vanlig emballasje som modeller for romfigurer, eller kjøp romfigurer til å brette ut fra læremiddelfirmaer. Figurer for blinde bør være ganske stive slik at vi kan bruke dem uten å ødelegge formen.

Se også ferdige utbrettsfigurer som du kan klippe ut på nordnorsk.vitensenter.no.

Lengdebegreper og lengdemål

Du kan få tak i

 • målebånd og tommestokk med taktil merking
 • selvklebende merkeknotter i ulike størrelser
 • merketuber for farget relieffstrekmerking

Kontakt Statped for nærmere informasjon.

Det er viktig å relatere begrepene til noe nært og kjent, som for eksempel egen kropp:

 • Hvor langt er et skritt?
 • Er det ulike skrittlengder for ulike mennesker?
 • Hvor mange skritt går jeg på 10 m? 100 m?
 • Hvor langt kan jeg gå på 1 minutt? 15 minutter?
 • Hvor høy er jeg?
 • Hvor høy er du?

Lengdebegrep og flater

Bruk gjerne brettemetoder når eleven skal lære begreper som diagonal, diameter, radius, høyder i trekanter og trapeser og lignende. Klipp ut figurer i litt tykt papir, gjerne punktskriftpapir, og brett aktuelle lengder. Eleven kan lett kjenne brettelinjene.

 • Klipp ut et kvadrat og brett det langs begge diagonaler.
 • Hva slags figurer får vi når vi bretter et kvadrat slik?
 • Hvordan brette et kvadrat og andre former i to like deler?
 • Hva betyr det å brette et rektangel, for eksempel et A4-ark, på langs og på tvers?

Eleven må lære å brette selv.

Omkrets

Både for seende og blinde elever kan det være lurt å legge en hyssing rundt en figur som firkant eller sirkel.

Når eleven retter ut hyssingen, ser han tydelig at omkretsen har en lengde og et lengdemål. Dette blir samtidig en hjelp til å skille mellom areal og omkrets.

Flatemål/areal og cm2, dm2, m2

Vis hvordan vi bygger opp størrelsene med konkreter (som for seende) ved å bruke taktile ruter/ruteark.

Slike ruter/ruteark kan du lage med en manuell punktmaskin eller ved å skrive ut en Word-fil på punktskriver. Du kan, om nødvendig, etterbehandle linjene med rissehjul (som brukes i skredderfaget).

Her kan du laste ned ulike typer linje- og ruteark for elever som skriver for hånd.

Du kan kjøpe taktile ruteark med rutestørrelse på tilnærmet 1 cm2 hos Statped.

Mål for volum (hulmål)

Sørg for å ha konkreter av ulike romfigurer. Tilpass figuren slik at eleven får et godt inntrykk av form og størrelse.

Geobrett

Det finnes ulike typer geobrett for å lære og å beregne ulike flater, vinkler og areal, og for speiling, brøk og prosent.

Les mer om geobrett på nordnorsk.vitensenter.no.

Vinkelbegrepet

Start med noe som kan bøyes slik at toppvinkelen blir en spiss (ikke en bue), for eksempel en tynn ståltråd eller en piperenser.

Overfør etter hvert til dagliglivet: Vinkler på bordflater, dørflater, etc. Husk også å relatere til kroppen: bøy i albuen, vinkelen mellom to fingre, snu én fot eller begge føtter 90 grader.

Bruk begreper fra fritidsaktiviteter, som begreper fra skateboard og snowboard: «en åtti» (=180 grader), «tre seksti» (=360 grader) etc.

Matematikkurs for lærere

Statped arrangerer matematikkurs for lærere. Dette er både spesifikke matematikkurs og kurs der en kan velge matematikk som en del av kursprogrammet.

Oversikt over Statped sine kurs og konferanser.