Til hovedinnhold

Grafiske framstillinger

Med læremidler og teknikker kan blinde elever framstille figurer og funksjoner på enkle måter.

Materiell

Elever kan framstille figurer og funksjoner i relieff. Statped har god erfaring med følgende læremiddel:

  • Koordinatark i relieff (prikkeark) = millimeterpapir. Det finnes to hovedtyper: Alle fire kvadranter og første kvadrant. Første kvadrant kan brukes med eller uten tall på enhetene på aksene.
  • Møbeltapetser-nåler (heftnåler, store knappenåler) = punkter.
  • En porøs huntonittplate = underlag for prikkearkene for å sette ned nåler som punkter.

Prikkearket kan festes på platen med nåler øverst i hjørnene. Platen er trukket med stoff og har en skumgummikant på den ene langsiden. Her kan eleven sette nåler som ikke er i bruk.

Trådmateriale brukes som streker, for eksempel vanlig pakkestrikk som lett kan tres over nålepunktene.

Nåler og underlag fås på matematikkurs eller ved henvendelse til Statped.

Prikkeark til å skrive ut på punktskriver

Speiling og stolpediagrammer

Speiling om en rett linje

Bruke materialet over, men prikkearkene har en loddrett eller vannrett speilingslinje, ikke akser og tall. Speilingslinje (doc)

Speile en mangekant om et punkt

Bruke prikkeark uten speilingslinje, og porøs huntonittplate, nåler og strikk.

Stolpediagrammer

Bruk prikkeark med første kvadrant, underlag, nåler og strikk. Eleven kan lettere lage stolpediagrammer på egen pc, ved å legge stolpene vannrett. Se Matematikk med leselist for 5.-7. trinn eller Matematikk med leselist for 8.-13. trinn.

Geobrett kan også brukes til speiling og stolpediagrammer, se Geometri for blinde.

Grafisk framstilling av funksjoner

Elever som er blinde kan ikke bruke grafisk kalkulator. Mange svaksynte elever har også for dårlig syn til å avlese en slik kalkulator. Noen kan imidlertid ha nytte av å få det grafiske bildet forstørret opp på en skjerm.

Manuell framstilling

Når eleven har lært å finne punkter ved utregning, er det mye læring i, og ofte mer effektivt, å finne punkter på andre måter (som for seende):

  • For lineære funksjoner: Bruk skjæringspunkt med y-aksen og stigningstall.
  • For symmetriske funksjoner: Speile akser og symmetrilinjer.

Graftegner

Eleven kan bruke Excel-modeller når han får eksamensoppgaver som krever graftegner for å tegne og analysere grafer til funksjoner.

For å kunne forstå sammenhengen mellom funksjon og graf, må eleven være kjent med manuell framstilling. Metodene gjennomgås på Statpeds kurs for matematikklærere.

Eleven kan be lese-/skrivehjelpen beskrive grafen, lage grafen og hjelpe med all layout. Eleven kan også be om hjelp til å finne fram i den aktuelle Excel-modellen.

Hvis skolen ønsker å få Excel-modeller tilsendt, kan den henvende seg til fagavdeling syn i Statped.