Til hovedinnhold

Organisere undervisningen

Kompetansemålene i regning er krevende læringsmål for elever som er synshemmet. Flere tema krever en annen undervisningsmetodikk og læremiddel som er tilpasset synsvansken.

Regning inngår i fag generelt og matematikk spesielt.

Tolærer-system

Statped anbefaler ofte at skolen benytter to lærere i undervisningen. Tolærersystem gir rom for å organisere undervisningen etter ulike aktiviteter og tema.

For noen tema er undervisning i par eller smågrupper hensiktsmessig, men individuell veiledning er også nødvendig.

Unngå egen lærer

Det er uheldig å benytte en ekstra lærer kun for eleven som er synshemmet. Dette kan lett hemme elevens selvstendighetsutvikling fordi læreren gjerne gir eleven for mye hjelp.

Slik bruk av en ekstraressurs kan også skape en sosial barriere mellom eleven med synshemming og medelevene.