Til hovedinnhold

Pc og skrivemateriell i matematikk

Noen svaksynte elever bruker pc som skrivehjelpemiddel i matematikk. De bruker også pc-en til å lese elektroniske lærebøker. Dette kan effektivisere arbeidet med matematikk.

Noen svaksynte elever foretrekker å bruke forstørrende tv i matematikk, selv om dette kan være krevende. Da skriver eleven matematikkstykkene for hånd, samtidig som han leser det han skriver på tv-skjermen.

Skriftstørrelse og figurer

Hvis eleven bruker vanlig lærebok, kan det være vanskelig å få oversikt over to- og tredimensjonale figurer. Det kan også være vanskelig å se små tall og tegn, som eksponenter og indekser. Slike vansker kan bli redusert ved at:

  • Eleven bruker en håndlupe eller en annen type lupe.
  • Læreren forstørrer siden eller hele boken på kopimaskin. Fargekopi gir ofte bedre kontraster og gjør det lettere for eleven å orientere seg og å tolke bilder og illustrasjoner.
  • Læreren tegner nye figurer med størrelser, kontraster, strektykkelser og eventuelle forenklinger som passer elevens syn.
  • Tredimensjonale modeller erstatter todimensjonale figurer.

Egnet skrivemateriell

Noen elever foretrekker en vanlig bløt blyant. Andre har nytte av en tynn eller tykk tusjpenn. For å unngå at tusjen gir gjennomslag til baksiden av arket, kan eleven velge tykkere tegneark eller bare skrive på én side.

Elever som bruker ekstra stor skrift, kan ha nytte av A3-ark. Noen ønsker gule ark. Unngå ark med blank overflate som gir gjenskinn og blender.

Mange svaksynte elever trenger ark med linjer eller ruter når de skriver. Behovet for linjeavstander og rutestørrelser er individuelt.

Her kan du laste ned ulike typer linje- og ruteark for elever som skriver for hånd.

Skolen kan også lage ruteark med passende rutestørrelse og strek-tykkelse i Excel eller som en Word-tabell. Hvis A4-format blir for lite på grunn av store ruter, kan lærer sette sammen flere ark eller skrive ut i A3-format.

En bokhandler kan skaffe 5, 10 og 20 mm-ruter, men husk å sjekke med eleven at kontrasten er god nok.

Ark for å framstille manuelt

Eleven trenger gjerne ruteark med ferdige akser/aksekors (uten tall). Da slipper han å bruke mye tid og krefter på å tegne dette selv. Ofte trenger eleven en kontrastfarge, for eksempel røde akser.