Punktskrift og regning | www.statped.no

Punktskrift og regning

Noen elever bruker punktskrift i matematikk. Matematikklærerne trenger da videreutdanning eller kurs om punktskriftsystemet og anbefalte undervisningsmetoder.

Både blinde og sterkt svaksynte elever kan bruke punktskrift i matematikk.

Kort om punktskrift

Punktskrift er små, opphøyde punkter som eleven leser ved å føre fingertuppene langs punktskriftlinja. Seks punkt er plassert på samme måte som sekseren på en terning. Ved å kombinere de seks punktene på ulike måter, kan vi skrive 64 ulike symboler.

Les mer om punktskriftsystemet på sansetap.no

Tall som punktskrift

Noen punktkombinasjoner har bare én betydning, mens andre har ulik betydning avhengig av sammenhengen. Tall er et slikt eksempel. Det står 1 når bokstaven a følger etter et talltegn, og 2 når b er skrevet etter talltegnet. Tallet 123 består av fire tegn: Talltegn a, b, c.

Punktskrift i matematikk

I punktskrift blir mange matematiske symboler og notasjoner fremstilt på en annen måte enn i vanlig (visuell) skrift.

  • I et addisjonsstykke må det være mellomrom før pluss. Hvis ikke får pluss-tegnet en annen betydning.
  • Brøk blir skrevet på én linje. Først skrives teller, deretter tegn for brøkstrek og til slutt nevneren.
  • Potenser blir også skrevet på en linje med tegn for potens før tallet.

Kompetansen til lærerne

Mange oppstillinger og utregningsmåter er annerledes enn i visuell skrift.

Matematikklærerne trenger derfor videreutdanning eller kurs om punktskriftsystemet og anbefalte undervisningsmetoder.

Elektroniske lærebøker

Etter hvert som elevene tar i bruk PC med leselist som hjelpemiddel for å skrive og lese, kan de bruke tilrettelagte elektroniske lærebøker i matematikkfaget.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!