Til hovedinnhold

Spesielle læremidler og metoder

Elever som er blinde og sterkt svaksynte, bruker andre utregningsmåter og hjelpemidler enn seende elever. Dette er alternativer til å regne med blyant og papir.

Abakus

Abakus er en avansert form for kuleramme, gitt betegnelsen regnetavle. Kulene eller perlene er plassert mot en bakgrunn på en abakus som er tilpasset personer som leser med fingrene.

Bakgrunnen hindrer at perlene endrer posisjon uten at eleven har oversikt.

På en abakus kan eleven gjøre utregninger med de fire regneartene, med store tall og med desimaltall.

Les mer om abakusregning her.

Skriftlig hoderegning

Skriftlig hoderegning er en blanding av hoderegning og å gjøre notater underveis i utregningen. Dette er en egnet utregningsmetode for mange elever med synshemming fordi de kan gjøre utregningene og skrive på PC.

I skriftlig hoderegning skriver eleven bortover en linje, og ikke vertikalt, slik det er i mange andre algoritmemetoder.

Kalkulator

Med hjelpemidler og tilrettelegging kan blinde og svaksynte bruke flere typer kalkulatorer.

Fysiske kalkulatorer

Der finnes ulike fysiske kalkulatorer for de fire regningsartene. Du får kalkulatorer med

  • syntetisk tale (norsk, svensk og engelsk tale)
  • store tall (forskjellige størrelser på tallene)
  • kombinasjonen store tall og syntetisk tale

Det finnes også talende kalkulator for avansert bruk i videregående opplæring. Slike kalkulatorer har blant annet trigonometriske funksjoner.

Ved valg av kalkulator er det viktig å vurdere behovet.

  • Ikke alle kalkulatorer følger reglene for regnerekkefølge ved sammensatte regneoperasjoner.
  • Talende kalkulator bør kjøpes med øreplugg slik at eleven ikke forstyrrer medelever.
  • Noen talende kalkulatorer har en repetisjonstast som gjør at du kan få lest opp det siste tallet flere ganger.

Kalkulator på pc

Når eleven arbeider med matematikk på pc, er det mest praktisk å bruke kalkulator på pc-en. Yngre elever, eller elever som sliter med å bruke Excel, kan bruke ExKalk.

Excel kan brukes til alle regneoperasjoner, på samme måte som en kalkulator.

Pc-baserte kalkulatorer fungerer med forstørringsprogram for svaksynte. De fungerer også med flere skjermlesere.

Grafisk kalkulator

Elever som er blinde kan ikke bruke grafisk kalkulator, men her finnes andre muligheter. Les mer om grafiske framstillinger.

Mange svaksynte elever kan ikke avlese en vanlig grafisk kalkulator. Et forstørringsprogram på pc-en kan da brukes for å forstørre en elektronisk grafisk kalkulator. Noen av disse kalkulatorene har dessuten egne forstørringsmuligheter. Det finnes også forstørringsmuligheter i Windows.