Til hovedinnhold

Synstap og regning

Skolen må tilrettelegge undervisningen i matematikk og presentasjonen av regneoppgaver for elever med synsvansker.

Dette er utfordringene for elever med synsvansker:

Visuelt lærestoff

Lærestoffet er visuelt. Da trengs alternativ metodikk, individuell veiledning eller gjennomgang i liten gruppe.

Knapp tid

En elev som er blind eller sterkt svaksynt, trenger lengre tid til å veksle mellom å lese oppgaveteksten i læreboken og gjøre notater, enn det seende elever trenger.

Tar tid å lese

Det tar tid å lese informasjon fra tabeller, få oversikt over diagrammer og tolke figurer. Noen ganger må en medelev eller lærer bistå med å forklare bilder og figurer.

Andre måter å notere

Elever som bruker punktskrift, må lære andre måter å notere på enn sine medelever. Læreren må mestre dette for å gi en god undervisning.

Holdninger og forventninger

Synstap er i seg selv ikke årsak til en matematikkvanske. Flere matematikere har vært helt blinde eller sterkt svaksynte. Synstap kan derimot gi utfordringer med å tilegne seg stoffet. Skolen må tilrettelegge en matematikkundervisning som tar hensyn til synsvansken.

Vansker i matematikk

Elever med synsvansker som også har vansker i matematikk, trenger en metodikk som tar hensyn til begge vanskene.