Synstap og skriving

Personer med synstap bruker ulike metoder for å skrive. En av dem er å skrive med punktskrift. For synshemmede er touch-metoden avgjørende for å skrive effektivt.