Til hovedinnhold

Lære touch-metoden

Å skrive ved hjelp av touch-metoden er nyttig for alle. For synshemmede er det helt avgjørende for å kunne arbeide effektivt. Elever som er blinde eller svaksynte, bør derfor starte tidlig med å lære touch.

Svaksynte som bruker synet for å finne riktig tast, blir slitne og får dårlig sittestilling. For blinde er det umulig å skrive på et vanlig tastatur uten å kunne touch.

Elever med synsvansker bør derfor lære touch-metoden tidlig og systematisk. Da slipper de å legge seg til dårlige vaner som de må vende seg av med.

Slik går du fram

  • Plasserer fire fingre på hver hånd på ledetastene a, s, d og f, og j, k, l og ø.
  • Du finner ledetastene ved hjelp av taktile merker på f- og j-tasten uten å bruke synet.
  • Alle andre taster lærer du med utgangspunkt i ledetastene.

La elevene lære tall og vanlige tegn som punktum og komma tidlig. Tallene skrives ved hjelp av tallrekken over bokstavene, fortsatt med utgangspunkt i ledetastene. Dette vil være til hjelp også når eleven skal skrive tegn som anførsel, utropstegn og parentes.

Automatisering krever mengdetrening

Tren hver dag i cirka 15-20 minutter. Da tar det ikke mange uker før eleven har lært seg touch-metoden.

Fortsett opplæringen uten avbrudd til eleven har lært og automatisert alle tastene - også de som brukes sjelden.

Programmer for touch-innlæring

Det finnes programvare for å lære seg touch. TangoTouch er et eksempel på program som egner seg for synshemmede.

Slike programmer kan gi variasjon i opplæringen og virke motiverende. Ikke alle programmer på markedet gir tilbakemelding med tale eller fungerer godt sammen med et skjermlesingsprogram eller forstørringsprogram.

Tastaturbo

Tastaturbo er et universelt utformet tastaturtreningsprogrammer som er nettbasert og plattformuavhengig. Målgruppa er barneskoleelever som skal lære seg touch-metoden.

Tastaturbo er lagd for å tilrettelegge for enkel øvelse for alle elever. Ressursen passer godt i begynneropplæringen i digitale ferdigheter. Målet er at elevene skal skrive med flyt på tastaturet.

Les mer om Tastaturbo her.