Til hovedinnhold

PowerPoint

Elever som er blinde og sterkt svaksynte, bør få erfaring med å bruke PowerPoint i skolen.

PowerPoint støttes til en viss grad av skjermleserne, og de vanligste funksjonene i programmet kan utføres med hurtigtaster.

Blinde eller sterkt svaksynte kan bruke PowerPoint som støtte for en presentasjon ved å

Lage en presentasjon

I standardoppsettet for PowerPoint inneholder første lysbilde feltene Tittel og Undertittel. Senere lysbilder i samme presentasjon inneholder feltene Tittel og Tekst, der Tekst er en punktmerket liste.

Lysbilde med tittel (1. lysbilde)

 1. Åpne PowerPoint.
 2. PowerPoint åpner automatisk et lysbilde med oppsettet Tittellysbilde.
 3. Trykk Tab for å flytte markøren til feltet for tittel.
 4. Trykk Enter for å bytte til redigeringsmodus.
 5. Skriv inn teksten og trykk Esc for å gå ut av redigeringsmodus.
 6. Trykk Tab for å flytte markøren til feltet for undertittel.
 7. Trykk Enter for å bytte til redigeringsmodus.
 8. Skriv inn teksten og trykk Esc for å gå ut av redigeringsmodus.


Lysbilde med tittel og tekst

 1. Trykk Ctrl+m for å åpne et nytt lysbilde.
 2. Trykk Tab for å flytte markøren til feltet for tittel.
 3. Trykk Enter for å bytte til redigeringsmodus.
 4. Skriv inn teksten og trykk Esc for å gå ut av redigeringsmodus.
 5. Trykk Tab for å flytte markøren til feltet for tekst. Dette blir første punkt i en punktmerket liste.
 6. Skriv inn tekst.
 7. Trykk Enter for å lage et nytt punkt i listen.
 8. Gjenta punkt 6 og 7 til lysbildet er ferdig.


Sette inn bilde

PowerPoint 2007/2010

 1. Plasser markøren der du vil sette inn bildet.
 2. Trykk Alt for å flytte fokus til båndet og velg Sett inn.
 3. Trykk Tab til fokus står på knappen Fil, og bekreft med Enter.
 4. Naviger til bildefila i dialogboksen på vanlig måte og bekreft med
  Enter.

PowerPoint 2003

 1. Plasser markøren der du vil sette inn bildet.
 2. Trykk Alt for å flytte fokus til menylinja og velg Sett inn.
 3. Trykk Pil ned til fokus står på valget Bilde.
 4. Trykk Enter for å åpne undermenyen.
 5. Velg Fra fil, og bekreft med Enter.
 6. Naviger til bildefila i dialogboksen på vanlig måte og bekreft med
  Enter.


Sette inn lydklipp

PowerPoint 2007/2010

 1. Plasser markøren der du vil ha lydfila på lysbildet.
 2. Trykk Alt for å flytte fokus til båndet og velg Sett inn.
 3. Trykk Tab til markøren står på knappen Lyd, og bekreft med Enter.
 4. Det åpnes nå en liste der du kan velge hvor du vil hente lydklippet fra. Naviger med piltastene til Lyd fra fil og trykk Enter.
 5. Naviger til lydfila i dialogboksen på vanlig måte og bekreft med Enter.

PowerPoint 2003

 1. Plasser markøren der du vil ha lydfila på lysbildet.
 2. Trykk Alt for å flytte fokus til menylinja og velg Sett inn.
 3. Trykk Pil ned til fokus står på valget Video og Lyder.
 4. Trykk Enter for å åpne undermenyen.
 5. Velg Lyd fra fil, og bekreft med Enter.
 6. Naviger til lydfila i dialogboksen på vanlig måte og bekreft med Enter.

Vise en presentasjon

 1. Trykk F5 for å starte visningen av presentasjonen.
 2. Trykk Pil ned for å lese innholdet på lysbildet.
 3. Trykk Mellomrom for å bytte til neste lysbilde.
 4. Trykk Esc for å avslutte framvisningen.

Konvertere PowerPoint-presentasjon til tekst

Hvis du vil lese teksten på alle lysbildene i en presentasjon som en sammenhengende tekst, kan den konverteres til et Word-dokument. Du gjør følgende for å konvertere en presentasjon til tekst:

 1. Åpne filen i PowerPoint, og bruk funksjonen Lagre som f.eks. ved å trykke F12.
 2. Velg filtype Disposisjon/RTF.
 3. Åpne den lagrede fila i Word

Fila har fortsatt store skrifttyper og en del koder. For å renske ut dette, gjør du slik:

Word 2007/2010

 1. Merk innholdet med Ctrl+a
 2. Klipp ut med Ctrl+x
 3. Trykk Ctrl+Alt+v for å åpne dialogboksen Lim inn utvalg
 4. Velg Uformatert tekst, trykk Enter
 5. Lagre fila

Word 2003

 1. Merk innholdet med Ctrl+a
 2. Klipp ut med Ctrl+x
 3. Åpne menyen Rediger med Alt+r
 4. Velg Lim inn utvalg (trykk v)
 5. Velg Uformatert tekst, trykk Enter
 6. Lagre fila