Skrive med punktskrift | www.statped.no

Skrive med punktskrift

Noen elever skriver med punktskrift. De bruker en manuell punktskriftmaskin eller pc og leselist.

I begynneropplæringen er det vanlig å bruke en manuell punktskriftmaskin for å skrive. Maskinen har seks taster som korresponderer med punktene i en punktcelle. Her kan du lese mer om punktskrift.

Med tastaturet på punktskriftmaskinen former elevene hvert enkelt tegn slik at det blir til opphøyde punkter på papiret. Ferdigheter i å forme bokstavene er grunnleggende i begynneropplæringen, på samme måte som hos elever som lærer visuell skrift.

Punktskrifttastatur

Ved å bruke punktskrifttastatur får elevene øvelse i å plassere hvert enkelt punkt på riktig sted i punktcella. Dette kan bidra til automatisering når de avkoder tegn, noe som gir leseflyt.

Betydningen av å kunne skrive på papir med punktskriftmaskin kan sammenlignes med å kunne bruke papir og blyant for seende.

Ordinært tastatur

Etterhvert begynner eleven å lære touch-metoden og å bruke ordinært tastatur for datamaskin. Det skjer når han er trygg på å lese og skrive bokstavene i punktskrift.

For de fleste elever som bruker punktskrift er det en gradvis overgang fra å skrive med manuell punktskriftmaskin til å bruke datahjelpemidler med vanlig tastatur.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!