Synstap og mobilitet | www.statped.no

Synstap og mobilitet

Mobilitet for blinde og svaksynte, er evnen til å orientere seg og ta seg fram. Målet er å forflytte seg mest mulig selvstendig, effektivt og trygt.

Opplæringsloven gir blinde og sterkt synshemmede rett til mobilitetsopplæring. Opplæringen starter allerede i barnehagen.

Å forflytte seg effektivt og trygt

Universell utforming

Universell utforming vil si å gjøre noe tilgjengelig for alle, uavhengig av funksjonsevne. Lovverket stiller krav til universell utforming.

Les mer om syn og universell utforming

Nødvendig opplæring

Utdanningsdirektoratet har utgitt en veileder om opplæring i punktskrift, mobilitet og tekniske hjelpemidler.

Her finner du veilederen

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!