Til hovedinnhold

Beskyttelsesteknikker

Beskyttelsesteknikker skjermer synshemmede fra å støte borti ting når de går uten ledsager.

Vi bruker beskyttelsesteknikker der det er stor risiko for kollisjoner og skader. Åpne skapdører, markiser og skilt er eksempler på ting som kan skape kollisjonsfare.

Vi skiller mellom beskyttelsesteknikkene

  • høy beskyttelse
  • lav beskyttelse

Høy beskyttelse

Høy beskyttelse brukes for å beskytte hodet. Teknikken kan gjerne brukes sammen med den hvite stokken.

Hånden holdes med en avstand på 20–25 cm fra pannen med fingrene strake og samlet. Håndflaten er dreid utover, og underarmen holdes foran ansiktet.

Lav beskyttelse

Lav beskyttelse brukes for å beskytte kroppen fra livet og ned.

Armen holdes på skrå foran hoftepartiet med en avstand på 20–25 cm. Håndflaten dreies nedover med fingrene strake og samlet og håndbaken vendt utover. Hånden og armen skal dekke hele kroppens bredde.

Vær oppmerksom på at barn kan ha problemer med å skjønne hensikten med beskyttelsesteknikker. De vil heller bruke hendene til å undersøke omgivelsene.