Til hovedinnhold

Mobilitetsopplæring

Mobilitetsopplæring kan være avgjørende for at synshemmede skal bli selvstendige i hverdagen.

Det er ofte vanskelig å finne fram på nye steder når du er svaksynt eller blind. Opplæringsloven gir rett til opplæring i mobilitet. Les mer om rettighetene her.

Små barn

Barn får mobilitetserfaringer allerede i barnehagealder. Grunnlaget for å oppfatte verden starter allerede når et sterkt synshemmet barn

  • lytter til fremmede lyder
  • tar sine første skritt
  • deltar i lek med andre barn

Mobilitetsopplæringen er preget av mye lek for små blinde barn. Barna skal gjerne lære å finne fram til ulike steder hjemme og i nærområdet, og til garderoben, spisebordet og lekeplassen i barnehagen.

Skolebarn

For et barn i skolealder kan mobilitetsopplæring handle om å lære å gå til og fra skolen, eller til en venn i nabolaget. Barnet blir selvstendig og uavhengig når det kan slå følge med klassekamerater til skolen eller besøke venner på fritiden.

Teknikker og hjelpemidler

Mobilitets- og orienteringsteknikker er svært viktige når blinde og svaksynte skal orientere seg og forflytte seg.

Noen har nytte av å bruke mobilitetshjelpemidler som hvit stokk eller markeringsstokk.

Mange ganger er det naturlig å bruke ledsager under forflytning.

Fysisk tilrettelegging

Det er viktig å legge de fysiske omgivelsene til rette slik at mobilitet blir lettest mulig for personen med nedsatt syn.

I hjem, barnehage og skole kan fysisk tilrettelegging gå ut på å merke dører eller bruke ledelinjer (vegger, rekkverk, gresskant m.m.) slik at det blir lettere å forflytte seg til lekeareal, klasserom og andre steder.

Les mer om fysisk tilrettelegging i barnehagen.

Les mer om fysisk tilrettelegging i skolen.

Nødvendig opplæring

Universell utforming