Rett til mobilitetsopplæring | www.statped.no

Rett til mobilitetsopplæring

Opplæringslova gir blinde og sterkt svaksynte rett til mobilitetsopplæring.

Loven beskriver rettigheter for synshemmede elever.

  • Sterkt svaksynte og blinde elever i grunnskole og videregående opplæring har rett til opplæring i mobilitet (§ 2-14 og § 3-10)
  • Voksne kan ha rett til opplæring i mobilitet (§ 4A-1 og 4A-2

Rettigheter til mobilitetsopplæring for barn i barnehage er forankret i Rammeplan for barnehage kap.9 og Lov om barnehager kap 7  §34 og §35 (Lov om barnehager (barnehageloven) - Lovdata)

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!