Til hovedinnhold

Statped og mobilitet

Statped veileder ansatte i PP-tjenesten, barnehager, skoler og voksenopplæring i mobilitet.

Statped arrangerer kurs i mobilitet etter behov.

Kursene er for personer som har en alvorlig synsnedsettelse, og for foreldre, nærpersoner og fagfolk som har sitt arbeid knyttet til personer med synsvansker.

Les mer om Statpeds tjenester innen syn.

I regi av NTNU utdanner Statped mobilitetspedagoger.

Les mer om etter- og videreutdanning i regi av Statped.