Til hovedinnhold

Stokkteknikker med mobilitetsstokk

Det finnes ulike teknikker for å bruke mobilitetsstokk.

De vanligste stokkteknikkene med mobilitetsstokk er

 • pendel-/glideteknikk
 • diagonalteknikk
 • følge en ledelinje
 • gå i trapper
 • krysse vei

Grunngrepet for pendel- og glideteknikk

Du holder stokken slik at den blir en forlengelse av pekefingeren:

Tommelen holdes på oversiden av stokken/håndtaket.

Pekefingeren plasseres på siden av stokken/håndtaket. Hvis håndtaket har en flat side, skal denne siden være vendt mot pekefingeren.

De andre fingrene griper lett om stokkens/håndtakets underside.

Grunngrepet for diagonalteknikk

Stokken holdes slik at tommelen peker ned langs stokken. Tommelfingeren skal fungere som støtte hvis du støter på en hindring.

De øvrige fingrene griper om stokken slik at håndryggen vender opp og fingrene er bøyd om håndtaket.

Pendelteknikk

Bruk grunngrepet for pendelteknikk.

Plasser hånden som holder stokken i kroppens midtlinje.

Legg overarmen inntil kroppen med en lett bøy i albuen.

Hold stokken skrått mot den ene siden med tuppen mot underlaget og ta et skritt framover med motsatt fot.

Pendelbevegelsen skal foregå i håndleddet. Det betyr at du holder armen i ro mens hånden beveger seg sidelengs. Når den ene foten treffer underlaget, skal stokktuppen undersøke underlaget foran motsatt fot. Du fører stokken i en pendelbevegelse fra side til side i en lav bue et par cm over underlaget.

 • Du holder stokken ca. 20 cm fra kroppen. Det gir deg tid til å reagere hvis du støter på hindringer.
 • For hvert skritt bør det være kontakt mellom stokktuppen og underlaget. Nedslaget med stokktuppen koordineres med motsatt fot.
 • Når du ser en stokkbruker bakfra, bør du for hver pendelbevegelse se stokktuppen noen cm på utsiden av stokkbrukerens kropp.

Pendelteknikk er krevende, og enkelte vil aldri helt klare å perfeksjonere teknikken. Vi kan heller ikke uten videre forvente at barn behersker denne teknikken på en fullgod måte før de er motorisk modne for det. Pendelteknikk er likevel til stor hjelp når den tilpasses den enkelte.

Glideteknikk

Glideteknikk utføres på samme måte som pendelteknikk bortsett fra at stokktuppen nå hele tiden skal følge underlaget. Glideteknikken innebærer mindre belastning for håndleddet og gir mer informasjon om underlaget. Teknikken kan være vanskeligere å koordinere med skrittene enn hva pendelteknikken er.

Stokkbrukere foretrekker gjerne glideteknikken når de for eksempel søker etter en lav kant eller en trapp som går ned.

Å følge en ledelinje

Når du skal følge en ledelinje, kan du bruke både diagonalteknikk og pendel-/glideteknikk.

Opphøyet ledelinje

Når du skal følge en opphøyet ledelinje, velger du gjerne en kombinasjon av pendel- og glideteknikk i to-takt:

Glideteknikken gjør det enklere å fange opp ledelinjen/kanten.Pendelteknikk brukes fra ledelinjen tilbake til utgangspunktet

Nedsenket ledelinje

Når du skal følge en nedsenket ledelinje, velger du gjerne en kombinasjon av pendel- og glideteknikk i tre-takt:

Stokken pendles i en bue over og litt utenfor kanten.Stokken føres tilbake til kanten ved hjelp av glideteknikk.Stokken føres tilbake til kanten ved hjelp av glideteknikk.

Pendelteknikken har den fordelen at du kan gå med større fart og benytte stokklyden for å følge kanter, ekkolokalisering. Glideteknikken har den fordelen at du hele tiden kjenner ledelinjen. Valg av teknikker må tilpasses den enkeltes forutsetninger.

Følge ledelinjer ved bruk av diagonalteknikk (sporing)

Å følge ledelinjer ved bruk av diagonalteknikk, er særlig effektivt på steder der stokkbrukeren er kjent og ikke regner med å støte på overraskende hindringer. Teknikken er best egnet på steder med jevnt og glatt underlag og uten ledelinjer med mange hindringer og hjørner.

Det finnes to teknikker for å følge ledelinjer med diagonalteknikk:

Teknikk 1

Stokken holdes i diagonalteknikk med armen strak framover. Du plasserer stokktuppen i underlaget i vinkelen mellom vegg og gulv. Stokken vinkles lett bakover slik at tuppen kan gli over mindre hindringer. Avstanden mellom deg og ledelinjen må ikke bli for stor. Da mister stokken sin beskyttende funksjon.

Teknikk 2

Stokken holdes i diagonalteknikk. Stokktuppen holdes mot underlaget i vinkelen mellom underlaget og ledelinjen. Stokken vinkles lett framover med stokktuppen først. Denne teknikken kan gi bedre beskyttelse, men stokktuppen henger seg lett opp i hindringer og ujevnheter i underlaget.

Trapper

En del synshemmede er engstelige for å gå ned trapper. Her er noen råd som kan gjøre at det oppleves litt tryggere:

 • Bruk glideteknikk når du nærmer deg en trapp som går nedover. Da er det enklere å fange opp trappen.
 • I trapper som svinger, går du der trinnene er bredest.
 • Bruk gjerne trappegelenderet der det finnes.

Stokkteknikk for trapper ned

Finn trappen ved å bruke glideteknikk.Still deg vinkelrett på første trinn.Bruk stokken for å fastslå bredden på trappen og velg så utgangsposisjon.
Innta diagonalposisjon med stokktuppen 3–5 cm over kanten på det andre trinnet.Gå ned trappen med stokken i diagonalposisjon 3–5 cm over kanten på trappetrinnene.Når du er på siste trinn, berører stokken gulvet. Du vet da at du har ett trinn igjen å gå.

Stokkteknikk for trapper opp

Når du går opp en trapp, er det viktig å vite når trappen er slutt for å unngå å skritte ut i løse luften. Du bruker glideteknikk for å finne det første trinnet.

Finn trappen ved hjelp av glideteknikk.
Hold stokktuppen mot første trinn, og gå inn til trinnet. Flytt stokkhånden nedover på stokken og skift fra grunngrepet for glide-/pendelteknikk til grepet for diagonalteknikk. Roter så hånden til stokken peker loddrett mot underlaget. Du vinkler så stokken framover slik at stokktuppen er nærmest føttene dine. Noen foretrekker å bruke pinsettgrep.

Løft stokken opp slik at stokktuppen hviler mot andre trinn.

Når du går oppover trappen vil stokktuppen slå inntil alle trinnene.

Når stokktuppen glir innover avsatsen, vet du at du har ett trinn igjen å gå.

Krysse vei

Når du skal krysse en vei, er det særlig viktig at stokken er godt synlig slik at bilister og andre trafikanter blir oppmerksomme på at du er i ferd med å krysse.

Bruk glideteknikk for å finne veien eller fortauskanten.Når du har funnet veien eller kanten, stopper du opp tar riktig retning.Behold retningen og gå ett skritt tilbake fra veikanten/ fortauskanten.

Hold stokken godt synlig foran kroppens midtlinje med stokktuppen nært eller oppå veikanten/fortauskanten. Du holder stokken med strak arm på skrå ut fra kroppen og beholder denne venteposisjonen til det er klart for å krysse.

Du markerer at du vil starte kryssingen ved å strekke armen og stokken ut i veibanen. Stokken holdes ca. 20 cm over bakken. Stå stille i denne venteposisjonen noen sekunder før du starter kryssingen. Da får eventuelle trafikanter mulighet til å oppfatte at du er i ferd med å krysse.

Du bruker glideteknikk når du krysser.

Gå opp på fortauet mens du fortsatt bruker glideteknikk for å sjekke at det ikke er noen hindringer der.