Til hovedinnhold

Tekniske hjelpemidler

Programmer for å lære touch-metoden

Tastaturbo og TangoTouch er programmer som egner seg for å gi opplæring i touch-metoden. Programmene gir tilbakemelding med tale, og fungerer godt sammen med et skjermleserprogram eller forstørringsprogram. Bruk av slike programmer kan gi variasjon i opplæringen og virke motiverende.


Tastaturbo er utviklet for elever på barneskolen, men egner seg også for andre som skal lære touch-metoden. Tastaturbo består av enkle øvelser som kan brukes av hele klassen. Ressursen passer godt i begynneropplæringen i digitale ferdigheter. Målet er at elevene skal skrive 45 tegn i minuttet. Tastaturbo er plattformuavhengig og kan brukes i alle nettlesere. Les mer om Tastaturbo. 

Figuren Tastaturbo som skriver på et tastatur
I Tastaturbo er elevenes oppgave å hjelpe figuren med samme navn.


TangoTouch består av øvelser for bruk av riktige fingre på bokstaver, tall, spesialtegn og det numeriske tastaturet. Programmet kan tilpasses individuelt, og kommer med eller uten tale. TangoTouch fungerer med Windows 10 og 11. Les mer om TangoTouch (provista.no).

Side 6 av 21