Til hovedinnhold

Tekniske hjelpemidler

Forstørrende tv

En forstørrende tv, også kalt lese-tv, kan forstørre bilder, tekst og annet konkret materiale. Det som legges under tv-en, blir forstørret på en skjerm. Enkelte tv-er kan forstørre opptil 90 ganger.

Forstørrende tv-er finnes i ulike størrelser. De minste er på størrelse med en mobiltelefon og kalles gjerne elektroniske luper. De største er på over 30 tommer.

Noen forstørrende tv-er kan kobles til datamaskin. Da kan datamaskinens skjerm brukes både for å se skjermbildet på datamaskinen og det som ligger under tv-en.

Gutt som ser en LEGO-figur på lese-tv

Ulike funksjoner

Den forstørrende tv-en har ulike innstillinger for farger og kontraster. Svart tekst på hvit bakgrunn kan for eksempel bli vist som gul skrift på svart bakgrunn.

Det finnes ulike modeller. Noen er stasjonære, mens andre er bærbare.

I skolen er det vanlig at en forstørrende tv har to kameraer. Det ene er for nærarbeid og det andre er for å se på avstand. Kameraene kan være koblet til samme skjerm slik at eleven raskt kan flytte fokus, for eksempel fra boka til tavla. Det finnes også trådløse nær- og avstandskamera som kan festes i vegg eller tak.

Enkelte forstørrende tv-er kan lese opp tekst med syntetisk tale. På noen tv-er blir teksten OCR-behandlet, slik at den kan brukes videre i tekstproduksjon.

Valg av forstørrende tv

Hvilken tv som er optimal, avhenger av den enkeltes behov. Det må vurderes om

  • tv-en skal flyttes mellom ulike rom eller ha fast plass
  • tv-en skal kobles til en datamaskin
  • eleven klarer å betjene en tv med mange funksjoner
  • det er behov for høyt eller lavt forstørringsnivå
  • det er behov for tv både i barnehagen/skolen og hjemme

Side 15 av 21