Til hovedinnhold

Tekniske hjelpemidler

Punktskrivere

En punktskriver er en skriver som produserer punktskrift på papir. Dokumenter som skal skrives ut i punktskrift, blir vanligvis skrevet i Word-format. For at utskriften i punktskrift skal få riktig format, må teksten konverteres via et konverteringsprogram. Programmet følger som regel med punktskriveren.

Det finnes forskjellige typer punktskrivere som gir ulike muligheter for utskrift:

  • utskrift med punktskrift og visuell skrift samtidig
  • utskrift av både taktil grafikk og punktskrift, eller kun punktskrift
  • enkeltsidig eller dobbeltsidig utskrift
  • utskrift på enkeltark eller på papir i bane (traktormating)
  • utskrift direkte fra Windows, Mac eller smarttelefon

Det er viktig å velge skriver ut fra hvilke behov eleven har for utskrift i punktskrift.

De fleste bør ha én skriver hjemme og én på skolen.

Side 12 av 21