Til hovedinnhold

Tekniske hjelpemidler

Veiledere for bruk av pc, Mac og Chromebook

Statped har utviklet flere veiledere knyttet til hvordan man kan bruke datamaskin dersom man har synsnedsettelser. Disse er kategorisert etter om eleven bruker skjermleser med og uten leselist, eller om eleven leser visuelt.

En elev skriver på leselist. En voksen sitter ved siden av.

Elever som bruker skjermleser med og uten leselist

Elever som leser visuelt

Side 19 av 21