Til hovedinnhold

Tekniske hjelpemidler

Veiledere for bruk av mobil og nettbrett

Veilederen Opplæring i mobil og nettbrett for synshemmede handler om bruk av Android og iPad/iPhone både med skjermleser og med forstørring. Du kan også lese om bruk av forstørring og andre tilpasningsmuligheter for visuelle lesere i veilederen Ipad for personer med nedsatt syn.

For veiledning i bruk av mobil og nettbrett med skjermleser, se:

Side 20 av 21