Til hovedinnhold

Digitale logopedtimer

Å sette i gang med å bruke nye teknologiske løsninger kan være utfordrende for mange. Her forsøker vi å samle noen tips, slik at det kan være lettere å begynne.

Du kan ta kontakt med rådgiverne som jobber med taleflytvansker om du vil ha mer støtte til å prøve ut noe nytt. Da kan vi drøfte hvordan innholdet på denne siden kan brukes. Du kan også kontakte spør oss-tjenesten for råd og veiledning i bruk av digitale ressurser.

Videomøte

Hvis du har tilgang på sikre videoløsninger gjennom din arbeidsplass kan du trolig tilby mye av det samme som i de vanlige logopedtimene. Norsk logopedlag legger ut som gjelder regler og retningslinjer for logopedisk oppfølging. Vi anbefaler alle å holde seg oppdatert på deres nettsider. I tillegg kommer rutiner og retningslinjer for bruk av IKT-løsninger i den enkelte kommune. Brukere må få informasjon om hva du kan tilby, og du trenger også informasjon om hva slags ressurser de har tilgang på hjemmefra.

Enkle kjøreregler for videomøter

 • Prøv ut løsningen på egen hånd først. Ring noen du kjenner og prøv ut funksjonene i møterommet.
 • Sitt på et så skjermet sted som mulig, med god belysning. Hodetelefoner med mikrofon gir ofte bedre lyd.
 • Lag en oppskrift for hvordan brukere kan logge seg på møteløsningen;
 • Du kan spille inn en video hvor du viser hvordan man logger seg på. Se tips for å lage video og ta skjemopptak her.
 • Du kan også skrive ned framgangsmåten steg-for-steg og illustrere med bilder.Det er enkelt å ta skjermdump i Windows eller på Mac
 • Sett av tid god tid til å øve på oppkobling første gang dere skal møtes på videomøte
 • Gi brukeren en gjennomgang av viktige funksjoner i møterommet når dere er logget på (f.eks. hvordan man skrur av og på egen mikrofon, hvor man finner chattefelt osv.)
 • Bli enige om hva dere skal gjøre dersom dere støter på tekniske utfordringer underveis, f.eks. logge inn og ut av møterom
 • Det er lurt å gå igjennom en sjekkliste før oppstart av logopedtimen. Se forslag til sjekkliste her.

Omvendt undervisning

Dersom du ikke har tilgang til sikre løsninger for videomøter, er det kanskje likevel noe du kan gjøre for å holde kontakt med brukerne dine. Dette vil likne mer på omvendt undervisning, og her er det mange tips å hente om framgangsmåter på sider laget for lærere. Se for eksempel Statpeds temasider her.

Selv om personvern setter begrensninger for hva brukere kan sende til deg, kan du sende video av deg selv, så fremt du ikke deler sensitive opplysninger om brukeren. Det betyr at du kan demonstrere øvelser eller introdusere oppgaver som brukerne kan gjøre selvstendig hjemme. Med en YouTubekonto kan du enkelt dele kortere eller lengre videoer, som kun er tilgjengelig for dem som har mottatt en lenke av deg. Se hvordan du deler video i Youtube.

En slik tilnærming kan suppleres med kontakt på telefon med bruker selv, pårørende eller andre fagpersoner for å evaluere hvordan dette fungerer.

Digitale verktøy og ressurser

Videre vil vi gi dere tips til digitale verktøy og nettressurser som kan benyttes i den logopediske oppfølgingen av barn og unge som stammer. Ta gjerne kontakt med rådgivere på taleflytteamet dersom du ønsker å drøfte hvilke ressurser som kan passe for din elev.

Book Creator

Med appen Book Creator kan du lage elektroniske bøker. Du kan lage læringsressurser som alle elever kan bruke og elevene kan selv produsere bøker. Her er eksempler på innhold som kan passe med elever som stammer:

 • Fakta om stamming
 • Årsaker til stamming
 • Tegne isfjell
 • Kjendiser som stammer
 • Tips til lærere/foreldre/venner
 • Eksempler på ulike måter å stammer

Egen side om elevens familie og interesser

Se mer om pedagogisk bruk av Book Creator her.

Lenker til filmer om stamming

 • «Supernytt» med Markus finner du her
 • «Megafon» med Maiken finner du her
 • «Sånn er jeg, og sånn er det» med Hennie finner du her
 • «Supernytt» om barn med stamming som møtes i gruppe finner du her

På Youtube finner man også mange klipp, særlig på engelsk, med barn, ungdommer og voksne med stamming. Ta kontakt med oss dersom dette kan være av interesse.

Nina Reardon-Reeves og Scott Yaruss legger ut videoer og andre ressurser som kan være aktuelle både for logopeder og foreldre Se her.

Podcaster om stamming

Forskning

Det er gjort noe forskning knyttet til behandling av stamming ved bruk av videomøter, både for barnehagebarn og voksne. Her er et lite knippe av tilgjengelig litteratur:

 • Bridgman, Block & O’Brian (2015): Webcam delivery of the Lidcombe Program
 • Karimi et. Al (2019): Developing a parent’s early telehealth program for stuttering children younger than 4 years and assessing its validity
 • McGill (2019): Telepractice treatment of stuttering: a systematic review
 • Ben-Aharon (2019): A practical guide to establishing an online speech therapy private practice