Til hovedinnhold

Hvordan kartlegge stamming og løpsk tale hos flerspråklige?

Kartleggingsmateriell innen flerspråklighet

 • ALDeQ (Alberta Language and Development Questionnaire): den norske versjonen på statped.no
  Kartlegging ved mistanke om språkforstyrrelser/DLD hos flerspråklige

 • Samtaleguide om barnets morsmål:https://www.statped.no/laringsressurser/sammensatte-larevansker/samtaleguide-om-barnets-morsmal/

 • PaBiQ (Questionnaire for Parents of Bilingual Children), norsk versjon: Spørreskjema om flerspråklige barn. Universitet i Oslo. COST Action IS0804 (2011). Questionnaire for Parents of Bilingual Children (PaBiQ). http://www.bi-sli.org

 • Spørreskjema om barnets språklige bakgrunn og utvikling. Dette skjemaet er en kortversjon av The Beirut-Tours Questionnaire (Tuller & Messarra, 2010), tilpassa fra ALEQ (Paradis, 2011) og ALDeQ (Paradis et al., 2010). Ved bruk skal to kilder siteres: «Hansen, P. og Simonsen, H.G. (2016).
  • Referanse: Paradis, J., Emmerzael, K., & Sorenson Duncan, T. (2010). Assessment of English Language Learners: Using Parent Report on First Language Development. Journal of Communication Disorders, 43, 474-497. Child English as a Second Language Resource Centre: http://www.chesl.ualberta.ca.
 • LHQ (The language history questionnaire): LHG er et språkhistorie-spørreskjema for å vurdere den språklige bakgrunnen til personer som behersker flere språk eller som lærer et annet språk, og for å generere selvrapportert kompetanse i flere språk.
  • Ved bruk skal det siteres «Li, P., Zhang, F., Yu, A., & Zhao, X. (2020). Language History Questionnaire (LHQ3): An enhanced tool for assessing multilingual experience. Bilingualism: Language and Cognition, 23(5), 938-944." in any publications that report data based on LHQ 3.0.»
  • LHQ kommer i både onlineversjon og PDF-versjon. LHQ har 43 språkversjoner. Her kan en lage en brukerkonto og genererer den norske versjonen av LHQ https://lhq-blclab.org/

 • Vurderingsskjema for forståelighet i kontekst: Norsk Intelligibility in Context Scale (ICS):(McLeod, Harrison, & McCormack, 2012) Oversatt av: Nina Gram Garmann, Ph.D., OsloMet, (2012). Link: https://www.csu.edu.au/research/multilingual-speech/ics

Side 10 av 11