Til hovedinnhold

Hvordan kartlegge stamming og løpsk tale hos flerspråklige?

Faktorer å vurdere ved flerspråklighet

Nedenstående punkter vil man også få innblikk i ved bruk av f.eks. PaBiQ og ALDeQ, men kan være nyttige som en huskeliste.

 • Historie
  • alder ved eksponering på ulike språk
  • rekkefølge av språktilegnelsen
  • språkeksponering hjemme
  • undervisningsspråk (barnehage og skole)
 • Funksjon
  • hvor mye man bruker de forskjellige språkene
  • hvilke språk er brukt i de forskjellige miljøene man er i, eller personene man omgås, på nåværende tidspunkt
 • Språkferdigheter
  • Hva barnets språkferdigheter er, både objektivt og subjektivt
  • Ekspressivt, impressivt, lesing, og skriving (siste to kun for skolebarn)

Byrd, C.T. (2017). Bilingualism and Stuttering: Blurred Lines: Typical versus Clinical Speech Disfluency [11th Oxford Dysfluency Conference 2017].

Side 5 av 11