Inkludering og løpsk tale

Mange med løpsk tale føler seg både misforstått og annerledes. Fordi talen i tillegg til å være rask ofte er utydelig og ustrukturert, opplever en ofte å ikke bli forstått. Dette kan få både emosjonelle, sosiale og faglige konsekvenser. Åpenhet og kunnskap om vansken kan bidra til økt inkludering.

Kunnskap

Løpsk tale er en vanske det er manglende kunnskap om i samfunnet. Dette kan medføre ekstra utfordringer både i yrkesliv og utdanning. Familie, lærere og kollegaer kan ha nytte av å få informasjon om hva løpsk tale er og hva det kan medføre.

Lærere kan oppleve at elever snakker utydelig og kommuniserer dårlig uten å forstå årsaken. Elever kan gå gjennom hele utdanningsforløpet uten at lærere kjenner til diagnosen løpsk tale. Mange lærere opplever at brikker faller på plass når de får kunnskap om elevens vanske. Økt kompetanse kan bidra til en sosial læringskultur preget av gode relasjoner til og mellom elevene.

Kommunikasjonsråd

Læreren kan bidra til å etablere et inkluderende klasse- og skolemiljø, ved å legge til rette slik at elever med løpsk tale kan finne sin plass i det sosiale fellesskapet og etablere vennskap.

Eksempler på gode regler for kommunikasjon og samhandling i klasserommet, er å vente på tur, ikke avbryte eller ikke snakke i munnen på hverandre. 

En god dialog mellom lærer og elev hvor læreren legger vekt på en ærlig og åpen kontakt, er viktig. Tålmodige og forståelsesfulle samtalepartnere kan bidra til et godt samspill med den som har løpsk tale. Her vil rolig taletempo, korte setninger, gode lytteferdigheter, blikkontakt og oppmerksomhet mot samtalepartneren være en god støtte. 

Muntlige framlegg og presentasjoner er eksempler på situasjoner som er særlig utfordrende for elever med løpsk tale. Læreren kan i samarbeid med eleven legge til rette ved for eksempel å gi eleven utvidet tid og anledning til å bruke PC eller andre former for visuell støtte.

Les om rettigheter ved tilrettelegging av eksamen her.

 

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Takk for din tilbakemelding!