Løpsk tale i skolealder | www.statped.no

Løpsk tale i skolealder

I skolen blir utfordringene med løpsk tale gjerne mer synlige når de skolefaglige og sosiale kravene øker. Løpsk tale opptrer ofte sammen med andre vansker, noe som kan ha en innvirkning på hvordan eleven fungerer faglig. 

 

Logopedisk oppfølging

Det kan være vanskelig å påvise løpsk tale før 8-10-års alder. Eleven kan likevel ha nytte av logopedisk oppfølging for å øke bevisstheten rundt tale og kommunikasjon. Logopeden kan også hjelpe barnet med å lære strategier for å kommunisere mer forståelig, og teknikker for å øke taleflyten.

Samarbeid med skolen

I den logopediske oppfølgingen kan barnet har stor nytte av råd og veiledning til skolen. Lærere er viktige samarbeidspartnere på skolen. De kan være gode talemodeller og kan legge til rette for at eleven med løpsk tale får mulighet til å vise hva hun eller han kan. Tiltak bør avtales i samarbeid med elev og logoped.

Som lærer/pedagog kan du møte en elev med løpsk tale ved å:

  • Skape et aksepterende og trygt klassemiljø
  • Skape ro i talesituasjoner og gi eleven tid til å snakke ferdig
  • Være åpen og sette ord på taleflytvansken ved å vise interesse for hvordan eleven selv opplever vansken
  • Være oppmerksom på å redusere eget taletempo og legge inn gode pauser
  • Unngå å gjøre forskjell og stille der samme kravene til en elev med løpsk tale som de andre elevene

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Takk for din tilbakemelding!