Til hovedinnhold

Løpsk tale i voksen alder

Løpsk tale er en vanske som påvirker kommunikasjon med andre gjennom hele livet i større eller mindre grad. Personer med løpsk tale kan føle seg annerledes og misforstått uten å ha innsikt i hvordan egen tale oppleves av andre.

Mange voksne med løpsk tale har aldri fått hjelp eller blitt diagnostisert. Dette kan medføre utfordringer i utdanning, yrkesliv, familieliv og sosiale sammenhenger. Formidling av et budskap skal ofte være kort og presist. For lytteren kan den løpske talen medføre at budskapet oppleves som nærmest uforståelig, noe som kan oppleves forvirrende og frustrerende for begge parter. Dette kan føre til at dialogen stopper opp og at samtalepartneren i stedet henvender seg til andre.

En logoped kan identifisere vansken og kartlegge hvilke elementer i talen som gjør den utydelig. Bevisstgjøring, struktur, tempo og fokus på samtalepartneren kan ofte bidra til at talen bli mer tydelig og kontrollert. Dette er imidlertid krevende, og medfører ikke at vansken opphører. For personer med løpsk tale vil kunnskap om vansken kunne bidra til økt egenforståelse og aksept. Mange opplever også at åpenhet rundt vansken bidrar til økt forståelse hos andre og gjør hverdagen enklere.