Oppdage løpsk tale | www.statped.no

Oppdage løpsk tale

Løpsk tale oppstår i førskolealder. Vanskene blir ofte tydeligere i skolealder. Noen viser klare tegn tidlig, men det kan være utfordrende å påvise løpsk tale før i 11-årsalder.

En logoped kan kartlegge talen og vurdere om en person har løpsk tale. Kartleggingen innebærer observasjon og analyse av talen i ulike situasjoner. Ofte vil løpsk tale være lettest å fange opp når personen snakker helt fritt og spontant, gjerne i samtale med noen han/hun kjenner godt. Mange med løpsk tale har bedre kontroll over talen sin i situasjoner hvor de er bevisst på at andre observerer dem. Det kan være nyttig å hente inn opplysninger fra miljøet rundt personen med løpsk tale for å vite mer om hvordan taleflytvansken påvirker kommunikasjon med andre i hverdagen.

Løpsk tale opptrer ofte sammen med andre vansker. Det er viktig å vurdere om symptomene man observerer skyldes løpsk tale eller kan skyldes andre vansker.

Les mer i artikkelen Kan det være løpsk tale? fra Norsk Tidsskrift for Logopedi 2/2012

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Takk for din tilbakemelding!