Til hovedinnhold

Slik jobber Statped med løpsk tale

Taleflytteamet i Statped tilbyr individ og systemtjenester. Vi har høy kompetanse og mange års erfaring med forskning, fagutvikling og direkte logopedarbeid.

Individbaserte tjenester

En individtjeneste er rettet mot en person og hjelpeapparatet rundt personen (nærpersoner, oppfølgende logoped og andre fagpersoner) med behov for spesialpedagogisk hjelp. Statped tar imot søknader fra Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) i hjemkommunen din.

Dersom du blir fulgt opp av privatpraktiserende logoped skal PPT være innsøkende instans. Fagområdet taleflytvansker tilbyr utredning av løpsk tale, og gir råd om tiltak. Utredningen baseres på behovet som er formidlet i søknaden. Vi kartlegger systematisk og har en helhetlig tilnærming til deg med taleflytvansker.

Vi tilbyr også disse tjenestene:

  • Rådgivning og veiledning til deg med løpsk tale, nærpersonene dine og logopeden din
  • Råd om tiltak basert på kunnskap og forskning (evidensbaserte tiltak)
  • Anonyme konsultasjoner
  • Kurs for personer med løpsk tale og nærpersoner

Systemtjenester

En systemtjeneste er ikke rettet mot en person, men systemet rundt flere personer med behov for spesialpedagogisk hjelp. Det vil si systemet rundt deg som har taleflytvansker. Statped tilbyr ulike systemtjenester:

  • Kurs og forelesninger for fagpersoner
  • Lokal kompetanseving ved faglige nettverk
  • Samarbeid med universitet- og høyskolesektoren (UH-sektoren) om praksis og veiledning av masteroppgaver for logopedistudenter

Fagutvikling

Statped har logopeder med høy kompetanse innen løpsk tale. Vi har spesialisert kompetanse innen følgende områder:

  • Kartlegging
  • Tiltak

Vi arbeider i stor grad med fagutvikling i form av oversetting, utvikling og tilpassing av kartleggings- og undervisningsmateriell. Vi samarbeider også med UH-sektoren om forskning og fagutvikling.