Til hovedinnhold

Teknologi og løpsk tale

Det er i liten grad utviklet teknologi som retter seg direkte mot personer med løpsk tale, men det finnes programmer til pc og applikasjoner til smarttelefon og nettbrett, som kan være nyttige for mange. Teknologi kan utgjøre et viktig hjelpemiddel, men må i likhet med andre tiltak, tilpasses den enkelte.

Altered Auditory Feedback (AAF) er teknologi hvor personen får høre sin egen stemme gjennom en ørepropp, med en liten forsinkelse eller endret frekvens, mens han/hun snakker. AAF finnes både som applikasjoner og egne apparater, og kan hjelpe noen personer med løpsk tale til å senke talehastigheten sin. Bruk av AAF fører ikke til varige endringer i måten personen snakker på, men kan være et godt hjelpemiddel i utvalgte situasjoner, hvor det oppleves viktig å bli forstått.

Personer med løpsk tale som ønsker å endre måten han/hun kommuniserer og snakker på, vil ofte først jobbe med å bli bevisst på hvordan de snakker. Med smarttelefon og nettbrett kan man enkelt gjøre opptak av talen fra både naturlige situasjoner og eventuelle øvingssituasjoner. Dette kan være gode hjelpemidler for å øke bevisstheten om egen tale og gi grunnlag for valg av tiltak. Andre typer applikasjoner kan gjøre det lettere å skaffe seg oversikt og skape struktur i muntlig formidling.