Overgang mellom barnehage, skole og arbeidsliv

Overgangar er ofte krevjande. I slike fasar kan personar med taleflytvanskar vere særleg sårbare. God førebuing gjer overgangen lettare.

Overgangar representerer ofte ei stor endring i livssituasjonen. Ein overgang mellom barnehage, barne-/ungdomsskole og vidaregåande skole, og frå utdanning til arbeidsliv, inneber ulike krav til mestring, både fagleg og sosialt.