Stamming og grunnleggende ferdigheter

Læreplanverket for Kunnskapsløftet har definert fem grunnleggende ferdigheter: muntlige ferdigheter, å kunne lese, å kunne skrive, å kunne regne og digitale ferdigheter. Disse ferdighetene er grunnleggende forutsetninger for læring og utvikling i skole, arbeid og samfunnsliv.

Stamming og muntlige ferdigheter 

Stamming er en taleflytvanske som kan gi vansker med å uttrykke seg muntlig. Personer med stamming kan utvikle ulike strategier for å unngå å stamme. Dette kan gi innvirkning på vedkommende sin deltakelse i situasjoner der det kreves eller forventes muntlig aktivitet. Noen velger for eksempel å unngå konkrete situasjoner der de forventer å stamme, som skolepresentasjoner, rekke opp hånda i klassen, sosiale sammenkomster eller jobbintervju. Andre igjen unngår bestemte ord ved å bytte det ut med et synonym. I noen tilfeller velger man å si et helt annet ord enn det man hadde tenkt slik at budskapet blir noe annet enn først planlagt, bare for å slippe å stamme.

Skoleelever med stamming har rett på tilrettelegging i undervisningen og vurderingssituasjoner. At en elev står fast eller bruker lenger tid på å uttrykke seg skal ikke påvirke lærerens faglige vurdering av eleven. Et viktig tiltak er at lærer og medelever skaffer seg kunnskap om vansken og hvordan den kan komme til uttrykk i skolen. I tillegg er det viktig at elev, lærer og logoped samarbeider om hvilke tilpasninger som kan gis i klasserommet. Eksempler på tiltak kan være å dele opp klassen i mindre grupper eller la eleven komme til orde tidlig eller i tilfeldig rekkefølge.

Stamming og lesing 

Personer med stamming kan oppleve at de hørbare bruddene som oppstår ved spontantale også kan oppstå under høytlesing. Talebruddene er ikke koblet til vansker med avkoding eller leseforståelse.

Personer med stamming kan utvikle ulike strategier for å unngå å stamme. Dette kan gi innvirkning på vedkommende sin deltakelse i situasjoner som krever eller forventer høytlesing.

Dersom en elev med stamming strever med lesing, er det viktig å kartlegge dette og sette inn tiltak på samme måte som hos andre elever.

Stamming og skriving 

Stamming har ingen innvirkning på skriveferdigheter. Dersom en elev med stamming strever med skriving, er det viktig å kartlegge dette og sette inn tiltak på samme måte som hos andre elever.

Stamming og regning 

Stamming har ingen innvirkning på regneferdigheter. Dersom en elev med stamming strever med matematikk, er det viktig å kartlegge dette og sette inn tiltak på samme måte som hos andre elever.

Stamming og digitale ferdigheter 

Stamming har ingen innvirkning på digitale ferdigheter. Dersom en elev med stamming strever med digitale ferdigheter, er det viktig å kartlegge dette og sette inn tiltak på samme måte som hos andre elever.

 

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Takk for din tilbakemelding!