Stamming og teknologi

Noen av de som stammer kan oppleve nytte av å bruke tekniske taleflythjelpemidler. Det anbefales at utprøving gjøres i samarbeid med logoped.

 

 Altered Auditory Feedback (AAF)

AAF er en felles benevnelse for auditive hjelpemidler som kan gi bedre taleflyt hos noen. AAF gir en endret auditiv tilbakemelding der du hører din egen stemme gjennom en ørepropp med litt forsinkelse og/ eller i litt annen frekvens.

Noen personer som stammer, kan oppleve positiv effekt av å bruke AAF-teknologi. Bruken fører trolig ikke til varige endringer i taleflyten, men kan for noen være et godt hjelpemiddel i utvalgte situasjoner.

I perioden 2007 – 2015 hadde NAV sammen med Statped en forsøksordning med utprøving av tekniske hjelpemidler for personer som stammet. Regjeringen har foreslått å innføre hjelpemidlet som en permanent ordning i folketrygden fra 2018. I en artikkelserie i Logopeden (Norsk tidsskrift for logopedi) er forsøksordningen og bruk av tekniske hjelpemidler nærmere beskrevet.

AAF-apparatene er i dag små og tilgjengelige, og kan anvendes i hverdagssituasjoner. Apparatet må tilpasses til hvert individ. AAF-teknologien finnes også i form av apper som er billige og lett tilgjengelige.