Til hovedinnhold

Stamming og teknologi

Noen av de som stammer kan oppleve nytte av å bruke tekniske taleflythjelpemidler. Det anbefales at utprøving gjøres i samarbeid med logoped.

Altered Auditory Feedback (AAF)

AAF er en felles benevnelse for auditive hjelpemidler som kan gi bedre taleflyt hos noen. AAF gir en endret auditiv tilbakemelding der du hører din egen stemme gjennom en ørepropp med litt forsinkelse og/ eller i litt annen frekvens.

Noen personer som stammer, kan oppleve positiv effekt av å bruke AAF-teknologi. Bruken fører trolig ikke til varige endringer i taleflyten, men kan for noen være et godt hjelpemiddel i utvalgte situasjoner.

AAF-teknologien finnes i form av apper til mobiltelefon som er billige og lett tilgjengelige, eller små AAF-apparater. Apparatet må tilpasses for hvert individ. Det er mulig å søke om å få dekket teknisk taleflythjelpemiddel hos NAV hjelpemiddelsentral (lenke?).

18. I en artikkelserie i Logopeden (Norsk tidsskrift for logopedi) er forsøksordningen og bruk av tekniske hjelpemidler nærmere beskrevet.

Les mer i Logopeden 3-15, side 6-8 (PDF)

Les mer i Logopeden 4-15, side 6-9 (PDF)

Les mer i Logopeden 1-16, side 6-9 (PDF)