Taleflytvanskar | www.statped.no

Taleflytvanskar

Taleflytvanskar er eit felles namn for stamming og løpsk tale. Stamming og løpsk tale høyrest ulikt ut, men kan likevel vere vanskeleg å skilje.

Typiske kjenneteikn for stamming er å repetere, forlenge og blokkere lydar og småord. Løpsk tale er kjenneteikna av hurtig og utydeleg tale.

Både stamming og løpsk tale gir vanskar med flyt i talen. Dette kan gi utfordingar i kommunikasjon med andre. Nokre personar har og kjenslemessige opplevingar knytt til det å stamme eller ha løpsk tale, noko som kan forverre vansken.

Statped kan bidra med å greie ut og vurdere taleflytvanskar, rettleie og gi råd eller halde kurs. PP-tenesta kan søke bistand frå Statped.

Norsk interesseforening for stamming og løpsk tale (NIFS) er ein landsomfattande organisasjon for personar som stammer og personar med løpsk tale.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!