Til hovedinnhold

Lær norsk tegnspråk

Velkommen til en liten innføring i norsk tegnspråk. Her kan du lære litt om språket og innspill til hvor og hvordan du kan lære mer. Det er viktig å presisere at språk læres der språk brukes. Hvis du vil lære å faktisk bruke språket du oppsøke andre tegnspråkbrukere, eventuelt kan du oppsøke tegnspråklige arenaer.

Tegnspråkkurs

Statped tilbyr flere kurs innen tegnspråk. 

Andre som tilbyr kurs i tegnspråk: 

Studier i tegnspråk

Det kreves formell høyere utdanning for å undervise i tegnspråk i grunnskole og videregående skole. Høgskulen på Vestlandet, avd. Bergen, OsloMet og ved NTNU i Trondheim blir det gitt tilbud om studier i tegnspråk samt tegnspråk og tolking. Se studiene her (studentum.no)