Til hovedinnhold

Lær norsk tegnspråk

Tegnspråk – et visuelt språk

Noen ord har ulike tilhørende tegn som varierer ut ifra konteksten ordet brukes i. Eksempelvis finnes det ulike tegn for det norske ordet «mye». De ulike tegnene avhenger av hva det er mye av. Tenk på at det kan være mye drikke i et glass, mye mat på et fat, mye bakepulver på en te-skje eller mye sand i en haug. Et enkelt tegn består også av ulike komponenter. Man skiller mellom tegnets manuelle og ikke-manuelle komponenter. Altså komponentene tilknyttet hendene, og komponentene tilknyttet hode, ansikt og overkropp. Dermed er det viktig å se på det totale bildet, ikke bare hendene.

Side 3 av 29

-Tegnspråk er visuelt, så det er det visuelle som ligger til grunn for grammatikken.

-Tegnspråk uttrykkes ikke kun med hendene. Ikke se på hendene, se på det totale bildet!