Til hovedinnhold

Lær norsk tegnspråk

Håndalfabetene og tallsystemet

Det norske enhåndsalfabetet blir mye brukt, så det er bare å begynne å øve. Skriv ut enhåndsalfabetet, heng det opp på kjøleskapet og på kontoret og del ut til elevene dine om du vil. Se den neste filmen for å se hele alfabetet i bevegelse. Noen av bokstavene har flere varianter på tegnspråk, men jeg velger å presentere de variantene jeg oftest bruker.

De fleste tallene i tallsystemet er relativt enkle å forstå, og tallsystemet er kanskje ikke like viktig å kunne som håndalfabetet, men de vises her for å forberede deg på noen oppgaver.

Side 6 av 29

Tips

Håndalfabetet er fint å kunne for å bokstavere ord som du ikke kan tegnet for. Her kan du finne en plakat med alle bokstavene i håndalfabetet som du kan skrive ut for å øve.

Her finner du plakater/kort med håndalfabetet.

På Erher kan du øve på å avlese bokstaverte ord.